სისტემაში შესვლა»რეგისტრაცია
ვიდეო დახმარება
შენიშვნა
NEW
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა
ახალი სადემონსტრაციო მომხმარებლის რეგისტრაცია

მომხმარებელი (6 სიმბოლოზე მეტი)
არ უნდა შეიცავდეს: /, :, *, ?, ", <, >, |

 

საფირმო დასახელება

 

მობილურის ნომერი (5XXXXXXXX)

 

პაროლი

 

მისამართი

 

ელექტრონული ფოსტა

 

გაიმეორეთ პაროლი

 
რეგისტრაცია

ყურადღება!

ელექტრონული მომსახურების სერვისის გასააქტიურებლად აირჩიეთ ერთ-ერთი საშუალება:
ფიზიკური პირის შემთხვევაში შეგიძლიათ გაიაროთ ვიდეო ავტორიზაცია ან გადმოწერეთ ანკეტა და მიაკითხეთ უახლოეს სერვის ცენტრს
იურიდიული პირის შემთხვევაში გადმოწერეთ ანკეტა და აქტივაციისთვის მიაკითხეთ უახლოეს სერვის ცენტრს

* ვიდეო ზარის აქტივაციისთვის აუცილებელია იქონიოთ ვებ-კამერა და მიკროფონი

* ვიდეო ზარით სარგებლობა შესაძლებელია 10:00სთ-დან 19:00სთ-მდე

შეიყვანეთ კოდი

 
დადასტურება
თავიდან გადაგზავნა
ყურადღება