მთავარი»ვიდეო დახმარება
ვიდეო დახმარება
შენიშვნა
NEW
მოგვწერეთ შენიშვნა ან რეკომენდაცია

სახელი გვარი

 

ტელეფონის ნომერი

 

შენიშვნა / რეკომენდაცია *

 

* გთხოვთ, გამოაგზავნოთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნა / რეკომენდაცია

სხვა სახის კითხვებით მიმართეთ საინფორმაციო ცენტრს: 2 299 299

გაგზავნა

კატეგორიები

 • ყველა
 • ანგარიშ-ფაქტურა
 • ზედნადები
 • დეკლარაცია
 • აგს
 • ფიტო-ვეტი
 • wiki.rs.ge
 • რკინიგზა
 • საფოსტო გზავნილები
 • ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ
 • საიტის ფუნქციები

ვიდეო ინსტრუქციები

საიტის ფუნქციები

მართვის პანელი

ახალი ანგარიშ-ფაქტურა

ა/ფაქტურა ზოგადი ინფორმაცია

ახალი ანგარიშ-ფაქტურა

ახალი ა/ფაქტურა

ახალი ანგარიშ-ფაქტურა

ა/ფაქტურა ჩანართი გაუქმებული

ახალი ანგარიშ-ფაქტურა

ა/ფაქტურა ჩანართი გამყიდველი

ახალი ანგარიშ-ფაქტურა

ა/ფაქტურა ჩანართი მყიდველი

ახალი ანგარიშ-ფაქტურა

ა/ფაქტურა მოთხოვნა

ახალი ანგარიშ-ფაქტურა

ა/ფაქტურა შაბლონები

ახალი ანგარიშ-ფაქტურა

ა/ფაქტურის მიბმა დეკლარაციაზე

ახალი ანგარიშ-ფაქტურა

ა/ფაქტურა კორექტირების ფაქტურა

ანგარიშ-ფაქტურა

სანაცვლო ა/ფაქტურის გამოწერა

ზედნადები

ელექტრონული ზედნადები

ზედნადები

სამუშაო გარემო / ექსპორტი

ზედნადები

ზედნადების შევსება

ზედნადები

ზედნადები - დისტრიბუცია

ზედნადები

ზედნადები - ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა

ზედნადები

ქვე-ზედნადები / შიდა გადაზიდვა

დეკლარირება

მოგების დეკლარაცია - წლიური

დეკლარირება

ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაცია

დეკლარირება

ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაცია - შევსება

დეკლარირება

განაცემთა დეკლარაცია

დეკლარირება

ინფორმაცია 176-1 მუხლით დღგ-ით დაბეგვრის შესახებ

დეკლარირება

დანართი № 7

დეკლარირება

ორმაგი დაბეგრვა

დეკლარირება

უკუდაბეგრვა

დეკლარირება

ხე/ტყე - დანართი N3

დეკლარირება

ბუნებრივი რესურსების - შევსება

დეკლარირება

აქციზი

დეკლარირება

დღგ-ს დეკლარაცია

დეკლარირება

აგს განცხადება - შევსება

ფიტო-ვეტი

ფიტო-ვეტი წინასწარი შეტყობინებები - შესავალი

ფიტო-ვეტი

ფიტო-ვეტი წინასწარი შეტყობინებები - ცნობარი

wiki.rs.ge

wiki.rs.ge ცნობარი

რკინიგზა

რკინიგზის აღრიცხვის მოწყობა

საფოსტო გზავნილები

საფოსტო გზავნილები

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ

ობიექტის ბარათი

ყურადღება